Drážďany  24. 8. 2007                         

 

 

 

Toto německé město se stalo cílem naší jednodenní výpravy z důvodu výskytu tesaříka druhu Parandra brunnea Fabricius, 1798. Tento původem severoamerický druh byl zavlečen do Evropy někdy na přelomu 19. a 20. století.
V současné době jsou Drážďany jediné místo v Evropě, kde přežívá stabilní populace. Ve své domovině je tento druh polyfágem, vyvíjejícím se v různých listnatých i jehličnatých stromech. V Drážďanech však vývoj probíhá zejména v lípě a topolu.
 

lipové stromořadí v Drážďanech          lipové stromořadí v Drážďanech

Lipové stromořadí v Drážďanech, jediná evropská lokalita tesaříka druhu Parandra brunnea Fabricius, 1798.

 

 

    

Larvy druhu Parandra brunnea Fabricius, 1798 se živí odumřelou dřevní hmotou v dutinách živých stromů. Dospělí jedinci se vyskytují v těchto dutinách, pouze v noci přeletují. U tohoto druhu je velmi dobře vyvinut pohlavní dimorfismus. Samci se od samic liší větší velikostí, ale zejména širší hlavou s většími kusadly. Výskyt imag spadá do období od července do září.

 

         dutina lípy v níž probíhá vývoj druhu P.brunnea

Velké množství krovek, štítů a jiných částí tělíček mrtvých imag, nalezených v trouchu mnoha dutin, nám prozradilo, že zdejší populace je opravdu silná a tento druh lze na této lokalitě považovat za poměrně hojný. Pro skrytý způsob života jsou však živá imaga odchycena velmi zřídka, častěji lze na dně dutin nalézt čerstvě odumřelé jedince, často ještě v neporušeném stavu. Lze jen doufat, že i nadále zůstanou na této lokalitě zachovány podmínky pro nerušený vývoj tohoto velmi zajímavého a pro evropskou faunu exotického druhu tesaříka.

 

zpět na Entomologické výpravy