Kréta 18. - 31. 5. 2008                      

 
 
žahalka obrovská - Megascolia maculata (Drury, 1773)
žahalka obrovská - Megascolia maculata (Drury, 1773)
 

Ostrov Kréta je největším řeckým ostrovem a pátým největším ostrovem Středozemního moře. Fauna i flora ostrova se vyznačuje poměrně vysokým stupněm endemismu, čímž činí tento ostrov velmi přitažlivým pro botaniky i zoology. Ostrov je od západu po východ dlouhý 254 km a široký 12 až 62 km. Nejvyšší horou je Psiloritis (2456 m n. m.) v pohoří Idi.

Kréta
 
..olivovníky, olivovníky kam se jen podíváš.. smutná krajina..

Po celá tisíciletí, kdy byl tento ostrov osídlen, zde docházelo – stejně jako v celém středomoří - k masivnímu odlesňování, takže v současné době se zde prakticky nevyskytují původní lesní porosty. Veškerá úrodná půda byla přeměněna na olivovníkové a citrusové sady, horské oblasti jsou využívány jako pastviny pro velká stáda ovcí a koz. Odlesnění a intenzivní pastva způsobila poměrně významnou erozi a degradaci půdy, původní porosty byly nahrazeny dřevinami a bylinami snášejícími sucho a spásání. Jen místy lze nalézt větší, ale zřejmě nepůvodní, komplexy původních dřevin, kterými jsou např. v celém středomoří běžný dub kermesový (Quercus coccifera), cypřiš Cupressus sempervirens, javor Acer sempervirens L., borovice Pinus brutia Tenore či endemická Zelkova abelicea (Lam.). Z keřů je běžný vítečník Spartium sp. a ve vyšších polohách pichlavý dřišťál Berberis cretica L.

Berberis cretica    
Berberis cretica   
 

Naše dvoutýdenní výprava si dala za úkol zjistit bionomii a nalézt co nejvíc endemických druhů čeledi tesaříkovitých.
Celkem se na ostrově nachází 23 endemických druhů či poddruhů:
 
  Prinobius myardi Mulsant, 1842 ssp. proksi Sláma, 1982
  Grammoptera auricollis Mulsant et Rey, 1863  ssp. basicornis Pic, 1924    
  Paracorymbia cordigera (Füsslins, 1775) ssp. anojiaensis Sláma, 1982
  Paracorymbia martini Sláma, 1985
  Paracorymbia picticornis (Reitter, 1885)
  Anastrangalia montana (Mulsant et Rey, 1863) ssp. steineri Sama, 1994
  Pedostrangalia ariadne (K. Daniel, 1904)
  Trichoferus berberidis Sama, 1994
  Trichoferus bergeri Holzschuh, 1981
  Stenopterus creticus Sama, 1995
  Callimus angulatus (Schrank, 1789) ssp. glabrescens Holzschuh, 1989
  Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985
  Anaglyptus praecellens Holzschuh, 1981
  Isotomus jarmilae Sláma, 1982
  Pseudosphegesthes bergeri Sláma, 1982
  Parmena slamai Sama, 1986
  Pogonocherus creticus Kratochvíl, 1985
  Pogonocherus perroudi Mulsant, 1839 ssp. brevipilosus Holzschuh, 1993
  Leiopus insulanus Sláma, 1985
  Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)  ssp. cretensis Breuning, 1947
  Agapanthia probsti Holzschuh, 1984
  Agapanthia cretica Bernhauer, 1978
  Agapanthia cynarae (Germar, 1817)  ssp. michaeli Sláma, 1987
 

 
Acer sempervirens    Kréta
Acer sempervirens                                                                                                                          
 

První den po příletu jsme si za poměrně slušnou cenu zapůjčili auto (Hyundai Getz) a vyrazili do terénu. První destinací bylo pohoří Lefka Ori v západní části ostrova. Měli jsme informace o lokalitě, kde by se měl vyskytovat endemický druh Agapanthia probsti Holzschuh, 1984 a to na své živné rostlině, kterou je Asphodeline lutea. Po cestě jsme podél silnice sbírali endemický poddruh Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)  ssp. cretensis Breuning, 1947 na jeho živné rostlině Echium italicum a dále několik jedinců druhu Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767). Nakonec jsme opravdu objevili porosty byliny Asphodeline lutea, ale drtivá většina rostlin byla již odkvetlá a podařilo se nám najít pouze jedno imago kýženého tesaříka Agapanthia probsti Holzschuh, 1984, a to v poměrně „použitém“ stavu. Bylo nám jasné, že jsme dorazili „s křížkem po funuse“. Ve stoncích rostlinky Asphodeline lutea jsme nacházeli již malé larvičky – počátek nové generace. Opustili jsme tedy tuto lokalitu a sklesali k jižnímu pobřeží ostrova. Zde všude se Asphodeline lutea vyskytovala v obrovském množství, dokonce se nám podařilo odchytit několik dalších Agapanthií. Místy byly živné rostlinky zcela zaschlé a obsahovaly již téměř dospělé larvy tohoto druhu Agapanthie. Nařezali jsme tedy několik stonků do domácího chovu a pomalu jsme pátrali po místu k noclehu.

Asphodeline lutea  Agapanthia probsti Holzschuh, 1984  Agapanthia probsti Holzschuh, 1984
Asphodeline lutea                                                                    Agapanthia probsti Holzschuh, 1984                                   
 

Druhý den jsme podél silnice při pobřeží na bodlácích kromě běžnějšího Purpuricenus desfontainii (Fabricius, 1792) ssp. desfontainii
(Fabricius, 1792), kterého jsem hojně sbíral loni na Peloponnesu, nacházeli také endemický poddruh
Agapanthia cynarae (Germar, 1817) ssp. michaeli Sláma, 1987. Na rozkvetlých okolících jsme sbírali druhy
Stenopterus creticus Sama, 1995 a Stictoleptura cordigera (Füsslins, 1775) ssp. anojaensis (Sláma, 1982).
 
Purpuricenus desfontainii (Fabricius, 1792) ssp. desfontainii   Purpuricenus desfontainii (Fabricius, 1792) ssp. desfontainii
Purpuricenus desfontainii (Fabricius, 1792) ssp. desfontainii (Fabricius, 1792)
 
 
Agapanthia cynarae (Germar, 1817) ssp. michaeli Sláma, 1987         Stenopterus creticus Sama, 1995        Stictoleptura cordigera (Füsslins, 1775) ssp. anojaensis (Sláma, 1982)
         Agapanthia cynarae (Germar, 1817)                     Stenopterus creticus Sama, 1995           Stictoleptura cordigera (Füsslins, 1775)
        ssp. michaeli Sláma, 1987                                                                                        ssp. anojaensis (Sláma, 1982)
 

Po tomto „zahřívacím kole“ již nastal čas sebrat síly, odvahu a všechny znalosti a vypravit se na stěžejní lokalitu do centra pohoří Lefka Ori. Nadmořská výška lokality je asi 1000 m n. m. Místní obyvatelé se (jako snad většina vesničanů na Krétě) živí chovem ovcí a koz. Bylo zajímavé sledovat, jak je jejich majitelé neustále převážejí z místa na místo na korbách svých automobilů.
 
ovce..všude..  ..a kozy úplně všude..
ovce...všude...                                                                                          ...a kozy... úplně všude...

 
Okolní svahy jsou porostlé pastevními lesy, tvořenými již zmíněnými dřevinami: dubem kermesovým (Quercus coccifera), javorem Acer sempervirens či endemickou dřevinou Zelkova abelicea. Nejvíce jsme se těšili na sklepávání hlohů, kde by se kromě jiných druhů měl nacházet zajímavě zbarvený endemický Anaglyptus praecellens Holzschuh, 1981. Bohužel hlohy už měly svou sezonu za sebou a sklepávání zbytků poloodkvetlých keřů nepřineslo kýžený výsledek. Naštěstí se nám podařilo zjistit, že „náhradníkem“ hlohu se staly právě kvetoucí keře dřišťálu
Berberis cretica. Z nich jsme kromě již zmíněného Anaglyptus praecellens Holzschuh, 1981 sklepávali také nehojného tesaříka Callimus angulatus (Schrank, 1789) ssp. glabrescens Holzschuh 1989.
 
  pohoří Lefka Ori  Berberis cretica
           pohoří Lefka Ori                                                                                 Berberis cretica
 
Berberis cretica    Anaglyptus praecellens Holzschuh, 1981
                                  Berberis cretica                                      Anaglyptus praecellens Holzschuh, 1981
 
Anaglyptus praecellens Holzschuh, 1981    Anaglyptus praecellens Holzschuh, 1981
Anaglyptus praecellens Holzschuh, 1981
 
 

Dřišťál Berberis cretica je mimo jiné taktéž živnou rostlinou pro jednoho vzácného a endemického tesaříka - Trichoferus berberidis Sama, 1994. Jeho larvy se vyvíjejí v suchých, odumírajících, ale též ve zcela živých kmíncích tohoto keře. Získávání prepup a mladých larev z tohoto opravdu velmi pichlavého keře je pouze pro silné nátury a od nás si vyžádalo velký díl odhodlání a mnoho škrábanců, ba i kapek krve.
 
Trichoferus berberidis Sama, 1994
Trichoferus berberidis Sama, 1994
 

 
Mnohem příjemnější bylo sbírání suchých a odpadlých větví javoru Acer sempervirens, jež skrývaly larvy, kukly a dokonce již vyvinutá imaga nádherného endemického tesaříka Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985. Jaká to byla radost když jsme rozloupli větvičku a do dlaně vpochodoval tenhle krasavec..
 
Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985
Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985
 
Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985
Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985
 
Samička tohoto druhu klade vajíčko do kůry živé a zcela zdravé větve javoru. Průměr napadených větví je od jednoho až po deset centimetrů.  Mladá larvička okroužkuje lýko větve, čímž dojde k jejímu zaschnutí. Tuto čerstvě odumřelou větev poté larva využije ke svému vývoji – prvním rokem vytváří chodbu v některé postranní, tenčí větvičce, poté se vrátí zpět do hlavní, osové větve, kde přeruší kompletně i dřevo, čímž dokončí okroužkování větve. Tím dojde k definitivnímu odpadnutí suché větve i s larvou z hostitelské rostliny. Druhým rokem se larva vyvíjí v osové části odpadlé větve, kde si na podzim připraví kukelní komůrku i s výletovým otvorem a na jaře třetího roku se zakuklí. Na zemi pod javory jsme nacházeli poměrně hojně „jednoroční“ větve, ale podařilo se nám nalézt i „dvouleté“ větve, z nichž některé jejich obyvatelé před nedávnem již opustili.
 
Acer sempervirens  Acer sempervirens
Acer sempervirens
 
  
větev javoru okroužkovaná tesaříkem Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985 - nalézt ji v podrostu nebylo těžké
 
Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985 - samec
Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985 - samec
 
Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985 - samice
Purpuricenus schurmanni Sláma, 1985 - samice
 

Dále jsme na zdejších pastvinách na bylině Asphodelus aestivus narazili na velmi vzácný a plachý druh Agapanthia cretica Bernhauer, 1978. Samice posedávaly na stoncích kvetoucích rostlin, zatímco samci v parném počasí přeletovali.
 
Asphodelus aestivus   Agapanthia cretica Bernhauer, 1978
Asphodelus aestivus                            Agapanthia cretica Bernhauer, 1978
 

 
V jednom z dalších dnů  jsme se vypravili na nedalekou lokalitu, téměř na vrcholky kopců, kde jsme zastihli větší množství imag již nám známého vzácného endemického druhu Agapanthia probsti Holzschuh, 1984, tentokrát na živné rostlině Asphodeline liburnica. Zde byla imaga krásná, čerstvě vylíhlá, s neotřeným tomentem na krovkách.
 
Asphodeline liburnica  Asphodeline liburnica
Asphodeline liburnica
 
 
Agapanthia probsti Holzschuh, 1984
 
Agapanthia probsti Holzschuh, 1984
Agapanthia probsti Holzschuh, 1984
 

V jižním části ostrova se místy rozkládají porosty rohovníků (Ceratonia siliqua), v jejichž suchých větvích se nám po dlouhém hledání podařilo objevit několik larev velkého a impozantního tesaříka druhu Trichoferus bergeri Holzschuh, 1981. Po dvou letech domácího chovu se nám k velké radosti konečně podařilo získat imago tohoto endemického zástupce místní entomofauny.
 
Trichoferus bergeri Holzschuh, 1981
Trichoferus bergeri Holzschuh, 1981
 

 
Z této lokality jsme měli v plánu se přesunout na pobřeží. Zdejší skály na pobřeží jsou porostlé borovicí kalábrijskou (Pinus brutia), jejíž suché větvičky jsou místem vývoje tesaříků rodu Pogonocherus. Vzali jsme několik vzorků do domácího chovu, čas ukáže o který ze tří druhů, vyskytujících se na ostrově, se jedná.
 
Pinus brutia
 
V září téhož roku se z napadených větví borovice kalábrijské (Pinus brutia) z této lokality líhli velmi vzácní endemičtí
tesaříčci Pogonocherus creticus Kratochvíl, 1985.
 
Pogonocherus creticus Kratochvíl, 1985
Pogonocherus creticus Kratochvíl, 1985
 
Pogonocherus creticus Kratochvíl, 1985
Pogonocherus creticus Kratochvíl, 1985
 

 
Po cestě jsme jsme se zastavili na lokalitě, kde jsme v suchých větvičkách oleandru (Nerium oleander) nacházeli vývojová stadia a imaga taktéž - jak jinak - endemického tesaříčka druhu Parmena slamai Sama, 1986. Jeho larvy se zde často vyskytovaly spolu s larvami druhu Deroplia troberti (Mulsant, 1843) ssp. cruciata Sama, 1996. Samozřejmě jsme nařezali několik větviček do domácího chovu. V přízemních částech keřů, které byly rozežrány na prach, jsme objevili obrovské množství kukel a imaturních imag tesaříka druhu Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906. Tento druh pochází z oblasti severní Indie a Nepálu, ale byl před lety zavlečen do několika míst Středomoří, kde se mu velmi dobře daří a šíří se do dalších oblastí. Na květech jsme zde poměrně v hojném počtu sbírali endemický druh Paracorymbia picticornis (Reitter, 1885)
 
 
                           Nerium oleander                                                                      Parmena slamai Sama, 1986
 

 
Deroplia troberti (Mulsant, 1843) ssp. cruciata Sama, 1996
Deroplia troberti (Mulsant, 1843) ssp. cruciata Sama, 1996

 
Deroplia troberti (Mulsant, 1843) ssp. cruciata Sama, 1996      Deroplia troberti (Mulsant, 1843) ssp. cruciata Sama, 1996
Deroplia troberti (Mulsant, 1843) ssp. cruciata Sama, 1996
 

 
                    Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906
Deroplia troberti (Mulsant, 1843) ssp. cruciata Sama, 1996                 Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906        
 
 Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906
 Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906
 

 
Paracorymbia picticornis (Reitter, 1885)   Paracorymbia picticornis (Reitter, 1885)
Paracorymbia picticornis (Reitter, 1885)
 

Dalším zajímavým tesaříkem, kterého se nám podařilo odchovat z odumřelých větví a kmínků různých dřevin byl druh Penichroa fasciata (Stephens, 1831). Tento druh se vyskytuje v celém Středomoří a je polyfág na různých listnatých dřevinách.
 
Penichroa fasciata (Stephens, 1831)
 
Penichroa fasciata (Stephens, 1831)
 

 
Další významnou destinací byly jižní svahy pohoří Idi. Zde se nacházejí zbytky porostů dubu kermesového (Quercus coccifera). Jedná se zde opět o pastevní lesy, v nichž jsou doubky od pastevců občas ořezávány – zřejmě na palivové dřevo. Pařízky a pahýly jsou pak dokonalým živným substrátem pro xylofágní brouky, samozřejmě včetně tesaříků.
 
pohoří Lefka Ori   ..ploty, všude ploty...
pohoří Lefka Ori                                                                                   ..ploty, všude ploty...
 
V takto odumřelých částech doubků se vyvíjejí nádherní tesaříci, jako jsou Isotomus jarmilae Sláma, 1982, Chlorophorus aegyptiacus (Fabricius, 1775) či Pseudosphegesthes bergeri Sláma 1982. Kukly prvního z nich se nám zde opravdu podařilo objevit, v některých kukelních komůrkách jsme nacházeli již imaturní imaga tohoto impozantního tesaříka.
 
 Isotomus jarmilae Sláma, 1982 - ucpaný výlet. otvor    Isotomus jarmilae Sláma, 1982 - kukla
Isotomus jarmilae Sláma, 1982 - připravený výletový otvor s ucpávkou a ... uvnitř kukla...
 
 
Isotomus jarmilae Sláma, 1982
...a po pár dnech netrpělivého čekání nádherný tesařík...
 
Isotomus jarmilae Sláma, 1982  Isotomus jarmilae Sláma, 1982
Isotomus jarmilae Sláma, 1982
 

 
Chlorophorus aegyptiacus (Fabricius, 1775)    Chlorophorus aegyptiacus (Fabricius, 1775)
Chlorophorus aegyptiacus (Fabricius, 1775)
 

 
Posledního ze zmíněných druhů – tesaříka Pseudosphegesthes bergeri Sláma 1982 - se nám podařilo objevit až v závěru akce, a to v dubových lesích na severních svazích pohoří Lefka Ori, kde jsme v odumřelé odlomené části dubu nacházeli prepupy, kukly a imaturní imaga tohoto velmi vzácného druhu.
 
Pseudosphegesthes bergeri Sláma 1982  Pseudosphegesthes bergeri Sláma 1982
samec má krovky pokryty nádherným tomentem..                                          ..zbarvení samice je prostší..   
 
Pseudosphegesthes bergeri Sláma 1982
Pseudosphegesthes bergeri Sláma 1982 - samec
         
Nutno říci, že suché dubové dřevo dosahovalo téměř dvojciferných hodnot na stupnici tvrdosti a naše sekerky se od pahýlů nezbedně odrážely, o čemž se jeden z členů výpravy mohl přesvědčit na vlastní kůži i kost.
 

Po čtrnácti dnech jsme mohli spokojeně konstatovat, že naše výprava byla velmi úspěšná, podařilo se nám přivést velké množství imag a dřeva s vývojovými stadii endemitních tesaříků, čímž byl úkol akce splněn.
 
Nashledanou Kréto.. či spíše sbohem..

 


 

zpět na Entomologické výpravy