Kypr 25. 3. - 8. 4. 2006                     

 

Ostrov Kypr leží v severovýchodní části Středozemního moře a je známý vysokým stupněm endemismu místní fauny i flory. Z tohoto důvodu se stal cílem naší čtyřčlenné výpravy. K návštěvě Kypru jsme zvolili přelom měsíce března a dubna, kdy zde teploty dosahují příjemných 25°C a lze zde chytat imaga jarních druhů tesaříků a zároveň sbírat dřevo s mladšími vývojovými stadii letních druhů. Fauna tesaříkovitých Kypru není v porovnání s nedalekým Tureckem tak bohatá, a to jak na počet druhů, tak celkové množství imag. Proto doporučuji návštěvu tohoto ostrova spíše zkušenějším entomologům. I přesto stojí návštěva Kypru určitě za to.

 

Několik fotografií z Cedrového údolí, které je jedinou lokalitou výskytu endemického druhu cedru - Cedrus brevifolia. Tyto impozantní stromy s rozkladitými korunami jsou živnou rostlinou pro taktéž endemické druhy tesaříků - Axinopalpis barbarae Sama, 1993 ssp. barbarae Sama, 1993 a Glaphyra bassettii Sama, 1992.
 
 
Cedrus brevifolia      Cedrus brevifolia
 
 
Cedrus brevifolia        Cedrus brevifolia

 

Ostrov Kypr je zajímavou lokalitou nejen pro entomology, ale také pro herpetology. Každou chvilku přes cestu přeběhne pestrobarevná ještěrka, při větším štěstí lze zahlédnout agamu hardún (Agama stellio) - (vpravo nahoře), nebo chameleona obecného (Chamaeleo chamaeleon) - (vlevo dole).
 
ještěrka       Agama stelio

 

Chamaeleo chamaeleon        ještěrka

 

Tři fotografie z pohoří Troodos, porostlého borovým lesem (Pinus nigra), podrost je tvořen dubem Quercus alnifolia a keřem Cistus creticus.

lesy v pohoří Troodos jsou tvořeny zejména borovicí druhu Pinus nigra a endemitním křovitým dubem Quercus alnifolia      pohoří Troodos

 

pohoří Troodos


 

Seznam námi zaznamenaných taxonů čeledi Cerambycidae
 
Za názvem taxonu je uvedena živná rostlina, taxony označené "CY" jsou v literatuře udávány jako kyperské endemity.
 
 
GRAMMOPTERA baudii Sama, 1985  ssp. baudii Sama, 1985 - CY - Pistacia terebinthus
PEDOSTRANGALIA raggii Sama, 1992 -CY -  Quercus alnifolia
TRICHOFERUS antonioui Sama, 1994 - CY - Cistus creticus
TRICHOFERUS georgioui Sama & Makris, 2001 - CY -  Ceratonia siliqua
TRICHOFERUS griseus (Fabricius, 1792) -  Ficus carica
TRICHOFERUS fasciculatus (Faldermann, 1837) ssp. fasciculatus (Faldermann, 1837) -  Ceratonia siliqua
STROMATIUM unicolor (Olivier, 1795) - Prunus dulcis
ICOSIUM tomentosum Lucas, 1854    ssp. atticum Ganglbauer, 1881 - Cupressus sempervirens
DEILUS rugosicollis  ssp. kadleci Sama et Rapuzzi 2012 - CY -  Genista fasselata
AXINOPALPIS barbarae Sama, 1993-
                             ssp. barbarae Sama, 1993 - CY Cedrus brevifolia
                             ssp. consobrinus Sama, 1993 - CY Prunus dulcis
GLAPHYRA bassettii Sama, 1992 – CY - Cedrus brevifolia
NATHRIUS brevipennis (Mulsant, 1839)   -  Ceratonia siliqua
CERTALLUM ebulinum (Linnaeus, 1767)
PURPURICENUS nicocles Schaufuss, 1871 - CY - Quercus alnifolia
DELAGRANGEUS angustissimus Pic, 1892 ssp. troodi Sama, 1994 - Juniperus foetidissima
CLYTUS rhamni Germar, 1817 ssp. rhamni Germar, 1817
CHLOROPHORUS varius (Müller, 1766) ssp. damascenus (Chevrolat, 1854)
NIPHONA picticornis Mulsant, 1839 Ficus carica, Cistus cretica, Pistacia terebinthus
HELLADIA alziari Sama, 1992
HELLADIA humeralis (Waltl, 1828)
PHYTOECIA virgula ( Charpentier, 1825 )
PHYTOECIA geniculata Mulsant, 1863
CALAMOBIUS filum (Rossi, 1790)
AGAPANTHIA gemella Holzschuh, 1989 -  CY Astragalus lusitanicus
AGAPANTHIA suturalis  (Fabricius, 1787)
AGAPANTHIA nicosiensis Pic, 1927 – CY - Echinops spinosissimus, Cynara cardunculus, Asphodelus aestivus

 

 
Helladia humeralis (Waltl, 1828)                   Helladia ssp. alziari Sama, 1992                   Agapanthia gemella Holzschuh, 1989
                          

                                 


 
            Axinopalpis barbarae Sama, 1993                 Axinopalpis barbarae Sama, 1993                          Glaphyra bassettii Sama, 1992            
ssp. barbarae Sama, 1993                        ssp. consobrinus Sama, 1993                                                                 
 
                                                 
 

 
Agapanthia nicosiensis Pic, 1927      Certallum ebulinum (Linnaeus, 1767)          Penichroa fasciata (Stephens, 1831)
 
                              
 

 
Delagrangeus angustissimus Pic, 1892 ssp. troodi Sama, 1994             Icosium tomentosum Lucas, 1854 ssp. atticum Ganglbauer, 1881 
 
                             
 

                                          Trichoferus antonioui Sama, 1994                      Trichoferus georgioui Sama & Makris, 2001

                    


Trichoferus griseus (Fabricius, 1792)  Trichoferus fasciculatus (Faldermann, 1837)    Niphona picticornis Mulsant, 1839     

                            


 
               Imago druhu Agapanthia gemella Holzschuh, 1989, dosud ukryto            Astragalus lusitanicus, živná rostlina tesaříka
             v kukelní komůrce v suchém stonku Astragalus lusitanicus                       Agapanthia gemella Holzschuh, 1989

                 


 Agapanthia suturalis (Fabricius, 1787)

            

 


                                     Pedostrangalia raggii Sama, 1992                                   Pedostrangalia  raggii Sama, 1992                                   - čerstvě vylíhlé imago v kukelní komůrce                                              - dospělé imago

 Pedostrangalia raggii Sama, 1992    Pedostrangalia raggii Sama, 1992


 Purpuricenus nicocles Schaufuss, 1871

          
foto: Richard Ambrus                                              foto: Richard Ambrus                                     
 

Stromatium unicolor (Olivier, 1795)

 
 
 

 

A nakonec naše oblíbená značka na tři

zleva: autor, Pavel Jelínek a Richard Ambrus. Walter Grosser za foťákem   


 
zpět na Entomologické výpravy