Tesaříkovití (Cerambycidae) okolí Střelic        
                         a PP Údolí Bobravy

 

Střelice se nachází asi 5 kilometrů jihozápadně od Brna. Nadmořská výška obce je přibližně 280 až 300 m n. mořem. Oblast okolí Střelic tvoří přechod mezi úvalem řeky Svratky a Bobravskou vrchovinou. Tomu také odpovídá výskyt jak teplomilných druhů, tak druhů spíše podhorských.

Přírodní park Údolí Bobravy se nachází na západ, jihozápad a na jih od Střelic. Má rozlohu zhruba 32 kilometrů čtverečních a z velké části jej pokrývají lesy. Jedná se převážně o dubohabřiny, ve vyšších polohách zbytky bučin. Údolní nivu říčky Bobravy pokrývají olšové porosty a kosené louky. Více informací o rostlinstvu údolí Bobravy naleznete zde.

Toto území je pozoruhodné kombinací výskytu jak teplomilných druhů, jejichž výskyt navazuje na jihomoravský úval, tak podhorských druhů, vázaných na zbytky bukových porostů v západní části oblasti, zejména v širším okolí vrchu Bučín a hájovny Na Bučíně (okolo 440 m n. m.).

Současné mapování výskytu tesaříkovitých probíhá nejen v blízkém okolí Střelic a na území PP Údolí Bobravy, ale je rozšířeno na mnohem větší oblast, která je na severu ohraničena Ostrovačicemi, Žebětínem, Kohoutovicemi, na východě Brnem - Bohunicemi, Modřicemi a Rajhradem, na jihu Dolními Kounicemi, Moravskými Bránicemi a Ivančicemi a na západě Biskoupkami, Oslavany, Zbýšovem a Zastávkou. Průzkum probíhá na ploše, která odpovídá z větší části čtvercům 6864 a 6865, částečně 6863, 6963, 6964 a 6965 (celá síťová mapa ČR zde).

 

Zbytky starého bukového lesa na Bučíně

 

Prioninae
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
 
Spondylidinae   
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
Asemum striatum (Linnaeus, 1758)
Anisarthron barbipes (Schrank, 1781)
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)
Nothorhina muricata (Dalman, 1817)
 
Lepturinae
Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)     
Anisorus quercus (Götz, 1783)
Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
Cortodera femorata (Fabricius, 1787)
Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Paracorymbia maculicornis (De Geer, 1775)
Pachytodes erraticus (Dalman,1817)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Stenurella bifasciata (Muller, 1776)
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)
Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Rhagium mordax (Degeer, 1775)
Cerambycinae
Molorchus minor (Linnaeus, 1758)
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)
Stenopterus flavicornis Kuster, 1846
Obrium brunneum (Fabricius, 1792)
Cerambyx scopolii Fuessly, 1775
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)
Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)
Xylotrechus antilope (Schonherr, 1817)
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Plagionotus floralis (Pallas, 1733)
Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790)
Chlorophorus sartor (Muller, 1766)
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Clytus lama Mulsant, 1847
Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)
 
Lamiinae
Pedestredorcadion pedestre (Poda, 1761)
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761)
Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)
Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855
Pogonocherus fasciculatus (Degeer, 1775)
Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783)
Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Saperda populnea (Linnaeus, 1758)
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) 
Saperda perforata (Pallas, 1773)
Saperda punctata (Linnaeus, 1767)
Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)
Anaestethis testacea (Fabricius, 1781)
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817)
Oberea linearis (Linnaeus, 1761)
Oberea oculata (Linnaeus, 1758)
Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)
Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
Agapanthia dahli (Richter, 1821)
Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)
Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
Phytoecia icterica (Schaller, 1783)
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
Calamobius filum (Rossi, 1790)

 

 

předchozí