Tesaříkovití (Cerambycidae)                         

jihozápadního Brněnska


V současné době probíhá mapování výskytu tesaříků jihozápadního Brněnska. Mapované území odpovídá zhruba jihozápadnímu kvadrantu okresu Brno - venkov. Nejnižší nadmořská výška oblasti je přibližně 180 m n. m. (při dolním toku řeky Jihlavy u Pohořelic), nejvyšší bod dosahuje přes 500 m n. m. (Krokočín). Z geomorfologického hlediska lze mapovanou oblast rozdělit na čtyři pásma. Ze severozápadu sem do úrovně Oslavan, Zbýšova a Zastávky zasahuje Českomoravská vysočina. Oslavanskou brázdou (Oslavany - Rosice) je od Českomoravské vysočiny oddělen pás Bobravské vrchoviny (Omice - Ivančice - Moravský Krumlov), východní a jihovýchodní část areálu již patří do Dyjsko-svrateckého úvalu.

Významným krajinným prvkem jsou hluboká údolí řek Rokytné, Jihlavy a Oslavy, které do oblasti přitékají od západu a stékají se v Ivančicích. Řeka Jihlava dále teče jihovýchodním směrem a opouští oblast v Pohořelicích. Dalším větším vodním tokem je Bobrava, protékající od severozápadu přes Rosice a Želešice, za nimiž se vlévá do Svratky.

Vegetační poměry regionu jsou v současné době výrazně ovlivněny činností člověka. Nížinné oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu jsou intenzivně zemědělsky využívané. Z entomologického hlediska jsou zajímavější pouze místy stále se vyskytující zanedbané vinice, sady, bývalé pastviny na okrajích vesnic a jiné nevyužívané xerotermní lokality. Bohužel velká část z nich postupně zarůstá křovinami, v horším a mnohem častějším případě akátovými porosty. Bobravská vrchovina je z velké části pokryta kulturními lesy, a to jak listnatými (převažují dubiny a dubohabřiny s příměsí jasanu, javoru babyky a lípy, pouze místy jsou zachovány zbytky starších bukových porostů), tak jehličnatými monokulturami (borovice, smrk, místy nepůvodní douglaska). Rozsáhlejší lesní komplexy jsou dále ve větší míře zastoupeny v severozápadní části oblasti, patřící již do Českomoravské vysočiny (zde se v drtivé většině jedná o jehličnaté monokultury, pouze místy jsou  porosty s příměsí jedle). Na exponovaných lokalitách říčních kaňonů se zachovaly významné přírodě blízké lesní porosty skalních výchozů (reliktní bory, suťové lesy) a četná teplomilná stepní společenstva s výskytem vzácných rostlin a bezobratlých živočichů (např. Biskoupská hadcová step, Biskoupský kopec, Nad Řekami). Při dolním toku řeky Jihlavy (PP Niva Jihlavy) se nacházejí společenstva blízká lužnímu porostu s typickými zástupci dřevin (topol černý, topol bílý, jilm, jasan).

V regionu se nachází čtyři přírodních parky (PP Údolí Bobravy, PP Oslava, PP Střední Pojihlaví, PP Niva Jihlavy) a mnoho dalších maloplošných chráněných území. 

Seznam druhů čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae) dosud potvrzených autorem v mapované oblasti
 
Prioninae
 
Cerambycinae

 

Lamiinae
1. Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) 37. Molorchus minor (Linnaeus, 1758) 66.
Pedestredorcadion pedestre (Poda, 1761)
    38. Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) 67. Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
  Spondylidinae    39. Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant et Rey, 1861) 68. Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
2. Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) 40.
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)
69. Exocentrus punctipennis Muls. et Guill., 1856
3.
Asemum striatum (Linnaeus, 1758)
41.
Stenopterus flavicornis Kuster, 1846
70. Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
4. Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) 42. Obrium brunneum (Fabricius, 1792) 71. Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761)
5. Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) 43. Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) 72. Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
6. Nothorhina muricata (Dalman, 1817) 44. Cerambyx scopolii Fuessly, 1775 73. Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
7. Tetropium gabrieli Weise, 1905 45. Aromia moschata (Linnaeus, 1758) 74. Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)
8. Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) 46. Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) 75. Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789)
    47. Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825) 76.
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)
 
Lepturinae
48. Xylotrechus antilope (Schonherr, 1817) 77. Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855
9. Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)    49. Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) 78. Pogonocherus fasciculatus (Degeer, 1775)
10. Anisorus quercus (Götz, 1783) 50. Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) 79. Pogonocherus hispidulus (Pill.et Mitter.,1783)
11. Cortodera humeralis (Schaller, 1783) 51. Plagionotus floralis (Pallas, 1733) 80. Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)
12. Cortodera femorata (Fabricius, 1787) 52. Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790) 81. Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
13. Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) 53. Chlorophorus sartor (Muller, 1766) 82. Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
14. Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) 54. Clytus arietis (Linnaeus, 1758) 83. Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
15. Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) 55. Clytus lama Mulsant, 1847 84. Saperda populnea (Linnaeus, 1758)
16. Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) 56. Semanotus undatus (Linnaeus, 1758) 85. Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) 
17. Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) 57.
Ropalopus macropus (Germar, 1824)    
86. Saperda perforata (Pallas, 1773)
18.
Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
58. Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) 87. Saperda punctata (Linnaeus, 1767)
19.
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
59. Callidium aeneum (Degeer, 1775)   88. Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)
20. Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) 60. Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) 89. Anaestethis testacea (Fabricius, 1781)
21. Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) 61. Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) 90.
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
22. Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) 62. Poecilium fasciatum (Villers, 1789) 91. Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817)
23. Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) 63. Poecilium alni (Linnaeus, 1767) 92. Oberea linearis (Linnaeus, 1761)
24. Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758 64. Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) 93. Oberea oculata (Linnaeus, 1758)
25. Leptura aurulenta Fabricius, 1792 65. Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) 94. Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)
26. Rutpela maculata (Poda, 1761)     95. Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
27. Paracorymbia maculicornis (De Geer, 1775)     96. Agapanthia dahli (Richter, 1821)
28. Pachytodes erraticus (Dalman,1817)     97. Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
29. Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)     98. Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)
30.
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
    99. Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
31. Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)     100. Phytoecia icterica (Schaller, 1783)
32. Stenurella bifasciata (Muller, 1776)     101. Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
33. Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)     102. Calamobius filum (Rossi, 1790)
34. Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775        
35. Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)        
36. Rhagium mordax (Degeer, 1775)        
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

předchozí