Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias L.)         

 

Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias L.) slouží jako živná rostlina

pro tesaříka druhu Oberea erythrocephala (Schrank, 1776).

 

 

 

předchozí   Na sekci Živné rostliny