Aromia moschata (Linnaeus, 1758)               

 

 

Živná rostlina: různé druhy vrb, nejčastěji však vrba jíva (Salix caprea L.)

Bionomie: Vývoj tohoto druhu je vázán na živé stromy a keře. Larvy vytvářejí chodby v živém dřevě kmenů a větví (obr. 1), piliny vyhazují otvory v kůře (obr. 2). Vývoj dvouletý až tříletý. Imaga na živných stromech či na květech okoličnatých bylin.

Doba výskytu: od konce června do srpna, ve vyšších polohách často až do září.

Lokality v ČR: V Čechách téměř všude hojný, v povodí větších řek i menších vodních toků, často též v lomech a na jiných lokalitách, kde vrba jíva figuruje jako pionýrská dřevina.

 

Imaga na fotografiích byla chycena v Praze - Modřanech. Červenec 2008.

 


 
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
 

 
 Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
 
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)   Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
 

 
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
 

 
předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky