Clytus tropicus (Panzer, 1795)                 

 

 

Živná rostlina: téměř výhradně dub (Quercus sp.)

Bionomie: Vývoj larev tohoto krásného a impozantního druhu tesaříka probíhá pod kůrou odumřelých silnějších větví starých stromů nebo v kmenech stojících suchých doubků menšího průměru. Larva vytváří chodbu na rozhraní kůry a dřeva, poté vstupuje mělce do dřeva, kde si vytvoří kukelní komůrku. Po odloupnutí kůry je na její "rubové" ploše velmi dobře vidět, kde larva vstoupila do dřeva (obr. 1). Kukelní komůrka směřuje buď směrem vzhůru, v tomto případě si larva připraví další - výletový - otvor vedoucí pod kůru, který je cca 5 cm nad tím předchozím. V některých případech směřuje komůrka dolů, v tomto případě vstupní otvor slouží i jako otvor výletový. Každopádně bývá otvor ucpán světlými pilinkami

(obr. 2). Larva se zakuklí na jaře (obr. 3).

Doba výskytu: imaga se vyskytují od května do června, pobíhají po kůře stromů.

Lokality v ČR: Vyskytuje se v teplých dubových lesích středních, jižních i západních Čech, taktéž místy hojnější na jižní Moravě. Celkově poměrně vzácný, jen lokálně hojný.

 

Vyfotografovaná imaga bylo odchována z kukel nalezených v suchých doubcích (Quercus sp.) u Dobříše ve středních Čechách. Odchov v roce 2008.

 


 
Clytus tropicus (Panzer, 1795)  
 

 
Clytus tropicus (Panzer, 1795)
 

Clytus tropicus (Panzer, 1795)    Clytus tropicus (Panzer, 1795)


Clytus tropicus (Panzer, 1795)


 
Clytus tropicus (Panzer, 1795)     Clytus tropicus (Panzer, 1795)
 

 
Clytus tropicus (Panzer, 1795)  Clytus tropicus (Panzer, 1795)
 

 Clytus tropicus (Panzer, 1795)


 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky