Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)      

 

 

Živná rostlina: borovice (Pinus sp.)

Bionomie: Larvy tohoto druhu se vyvíjejí ve větvích a horních částech kmene odumírajících stromů. Larvy vytvářejí široké chodby pod tenkou kůrou (obr. 1), chodby jsou vyplněny silnými pilinami, které larva částečně vyhazuje otvorem v kůře. Ke kuklení se larva zavrtá do dřeva typickým oválným otvorem. Vývoj převážně jednoletý. Kuklí se na jaře, imago opouští kukelní komůrku okrouhlým otvorem (obr. 2), který je často umístěn na protilehlé straně větve, než byl požer larvy.

Doba výskytu: imaga v červnu, v červenci a v srpnu v korunách vývratů, živých stromů, méně často na pokáceném dříví. Aktivní v noci, někdy také přilétá na světlo.

Lokality v ČR: Poměrně hojný v borových porostech celého území, ale pro skrytý způsob života uniká pozornosti.

 

Samička na fotografiích byla odchována z borové větve nalezené v okolí obce Omice, jižní Morava. Odchov VII. 2010.

 


 

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)

 


 

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)

 


 

předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky