Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)           

 

 

Živná rostlina: borovice blatka (Pinus rotundata), smrk (Picea abies)

Bionomie: Larvy se vyvíjejí ve větvích a horních částech korun odumřelých stromů. Larvy nejprve vytvářejí chodby pod kůrou (obr. 1), přičemž třísky vyhazují otvory v kůře ven. Ke kuklení si tvoří komůrku ve dřevě (obr. 2). Vývoj dvouletý. Kuklí se na jaře.

Doba výskytu: imaga v červnu a v červenci v korunách vývratů, živých stromů, méně často na pokáceném dříví.

Lokality v ČR: Lokálně v jehličnatých porostech v jižních a východních Čechách. Lokální, pouze místy hojnější.

 

Samička na horních dvou fotografiích byla nalezena v okolí obce Majdalena, Třeboňsko, jižní Čechy. 27. 6. 2008.

Imaga na ostatních fotografiích byla odchovaná z larev z odumřelých smrkových větvích nalezených v okolí Bělečka, východní Čechy.

Odchov IV. 2009

 


 

Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)

 


 

Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)

 


 

Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)

 


 

Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)

 


 

Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)

 


 

předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky