Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)          

 
Požerek larvy tesaříka druhu Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) pod kůrou větvičky dubu (Quercus sp.).
V místě světlých pilinek je závrt a kukelní komůrka.
 

     Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)

 

Zpět na Ropalopus femoratus