Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)          

 

 

Živná rostlina: různé listnaté stromy

Bionomie: Vývoj v odumřelém dřevě. Imaga na různých květech, například okoličnatých (Apiaceae), hlohu (Crataegus) aj.

Doba výskytu: od května do července.

Lokality v ČR: běžnější pouze v teplejších polohách, místy hojnější.

 

Preparovaná imaga byla sklepána z kvetoucího hlohu v okolí Střelic u Brna, živé imago bylo vyfotografováno na Křivoklátsku, střední Čechy.

 

 

 obr. 1) samice                              obr. 2) samec                         

 Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)         Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)

 


 

 

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)

 


 

předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky