Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758                

 

 

 

Živná rostlina: různé druhy dubů (Quercus)

Bionomie: Larvální vývoj tohoto velkého tesaříka (dosahuje velikosti až 53 mm) probíhá zpočátku pod silnou kůrou kmenů a silnějších větví zejména soliterních a osluněných starých stromů. Méně často si vybírá i stromy zastíněné. Později larva vstupuje do dřeva, kde si vytvoří  hákovitou kukelní komůrku. Vývoj trvá zhruba tři roky. Poslední zimu brouk přezimuje ve stadiu imaga, které si na jaře vykouše výletový otvor. Při silnějším napadení může část kmenu nebo i celý strom odumřít (obr.), čímž dochází i k zániku populace.

Doba výskytu: Imaga se vyskytují od konce května až do července. Přes den jsou ukrytá ve výletových otvorech a vylézají až po setmění. Zřídka je lze zahlédnout i přes den. 

Lokality: V Čechách se vyskytuje již pouze velmi vzácně a lokálně. Hojnější je pouze v jižních Čechách na Třeboňsku a v okolí Hluboké n. Vltavou. Ve středních Čechách je pouze několik málo posledních lokalit. Hojnější je dosud též v širším okolí Břeclavi na jižní Moravě.

 

Fotografie byly pořízeny na jedné lokalitě na jižním okraji Prahy, 21. 6. 2006.

 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758       Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

 

 Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758       Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

 

 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758      Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

 


 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky