Cerambyx scopolii Fuessly, 1775                  

 

 

 

Živná rostlina: různé druhy listnatých dřevin

Bionomie: Vývoj larev probíhá v odumřelém dřevě, od slabých větví až po kmeny stromů. Vývoj dvouletý až tříletý.

Doba výskytu: Imaga v květnu a červnu často na květech, zejména hlohu (Cratageus sp.) aj.

Lokality v ČR: Hojný až velmi hojný v nížinách a místy i pahorkatinách, zejména střední Čechy a jižní Morava.

 

 

Imaga na obrázcích byla zachycena na květech hlohu v okolí Střelic u Brna (jižní Morava) 13. 5. 2011.

 

 

Cerambyx scopolii Fuessly, 1775

Cerambyx scopolii Fuessly, 1775


 

předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky