Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790)            

 

Živná rostlina: nejčastěji lípa (Tilia), méně často habr (Carpinus) a líska (Corylus)

Bionomie: Larvy (obr. 1) se vyvíjejí ve dřevě oslabených nebo čerstvě odumřelých stromů. Larva si před zakuklením vykouše výletovou chodbu (obr. 2, obr. 3), ponechá pouze tenkou vrstvičku kůry. Imaga naletují na dříví, někdy též na květech (Aruncus).

Doba výskytu: červen až červenec

Lokality v ČR: Druh smíšených listnatých lesů nižších a středních poloh.

 

 

Vypreparované imago bylo odchováno z larvy nalezené v okolí Blatné (jižní Čechy), živé imago na květu bylo vyfotografováno v okolí Střelic u Brna (jižní Morava).

 


 

Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790)          Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790)

 

 

 


 

 předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky