Deilus fugax (Olivier, 1790)                 

 

 

 

Živná rostlina: keře čeledi Fabaceae. U nás janovec metlatý (Sarothamnus scoparius L.), v jižní Evropě vítečník (Spartium sp.), čilimník (Cytisus sp.) aj.

Bionomie: Vývoj larev pod kůrou, kuklí se ve dřevě. Imaga se líhnou na podzim, přezimují v kukelních komůrkách a vylézají brzo na jaře.

Doba výskytu: Imaga se vyskytují od dubna do července na živných rostlinách, také na žlutých květech.

Lokality: V ČR znám pouze z okolí Znojma na jižní Moravě.

 

Zde zobrazené imago bylo odchováno ze suché větve vítečníku (Spartium) nalezené u obce Živogošće, Chorvatsko. Odchov na jaře 2007.

 

 

 

 

 


 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky