Ergates faber (Linnaeus, 1761)                  

 

 

Živná rostlina: borovice (Pinus sylvatica L.), méně často smrk (Picea abies L.)

Bionomie: Vývoj larev probíhá v odumřelém dřevě, napadá zejména pařezy, na zemi ležící kmeny částečně zapuštěné do hrabanky, vyvíjí se též v dolních částech stojících odumřelých kmenů. Larvy (obr. 1) dřevo velmi často zcela rozežerou. Široké chodby jsou vyplněny pilinami a dlouhými třískami. Vývoj víceletý. Larvy si vytvoří velkou kukelní komůrku (obr. 2), v létě se zakuklí.

Doba výskytu: Imaga se vyskytují v červenci až září. Přes den jsou skrytá ve výletových otvorech (obr. 3, 4, 5) či pod kůrou, vylézají až po setmění.

Lokality v ČR: Vzácný na celém území. Častěji se vyskytuje v rozsáhlejších borových lesích v okolí Plzně, na Třeboňsku a v okolí Doks.

 

Preparovaní brouci byli chyceni v pohoří Pirin v jižním Bulharsku.

Živá imaga - samice byly vyfotografovány v okolí města Plavecký Štvrtok na západním Slovensku (15. 8. 2004) a na Plzeňsku (4. 8. 2008).

Živý samec na fotografiích byl nalezen v kukelní komůrce v odumřelém kmeni borovice černé (Pinus nigra) v Rakouských Alpách (11. 7. 2009)


 

Ergates faber (Linnaeus, 1761)   Ergates faber (Linnaeus, 1761)   Ergates faber (Linnaeus, 1761)
 

Ergates faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber (Linnaeus, 1761)


Ergates faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber (Linnaeus, 1761)

Ergates faber (Linnaeus, 1761)


 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky

.