Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)            

 

 

Živné rostliny: topol (Populus sp.), vrba (Salix sp.), ořešák královský (Juglans regia), lípa (Tilia sp.), jírovec (Aesculus sp.) a jiné listnaté stromy

Bionomie: Larvy tohoto druhu se vyvíjejí v odumřelých částech živých stromů, méně často v již zcela odumřelých stromech (obr. 1). Nejčastěji vývoj probíhá v dutinách živých stromů (obr. 2). Vývoj tříletý.

Doba výskytu: Imaga v červenci a srpnu, přes den jsou skrytá v dutinách a štěrbinách, vylézají až po setmění.

Lokality v ČR: Velmi vzácně v lužních lesích na jižní Moravě. Lokálně v okolí Břeclavi, recentní nález ze Znojemska a malá populace v městském parku v Olomouci.

 

Preparovaní brouci na fotografiích byli odchyceni v okolí Sandanski v jižním Bulharsku, živá imaga byla vyfotografována u obce Plavecké Podhradie na západním Slovensku a v okolí Břeclavi na jižní Moravě.

 

 

Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)      Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)     Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)

Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)

Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)

Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)

Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)

Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)

Megopis scabricornis (Scopoli, 1763)


 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky