Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)          

 

 

Živná rostlina: vrba jíva (Salix caprea L.)

Bionomie: Larvy tohoto druhu se vyvíjejí v živém dřevě kmínků a větví jív, samice klade přednostně vajíčka na místa s odřenou kůrou či na jiná místa, kde je částečně odumřelé dřevo. Larva poté vytváří požer jak v tomto mrtvém dřevě, tak velmi často také v okolním živém pletivu. Larva si po dvou až třech letech vývoje vytvoří kukelní komůrku a připraví výletovou chodbu, někdy ucpanou jemnými pilinami (obr.). Pokud je tato chodba vytvořena v živé části kmínku, vede až pod kůru, často je však výletová chodba připravena v místě odhaleného odumřelého dřeva. V tom případě larva ponechá imagu k prokousání jen tenkou vrstvičku dřeva.

Doba výskytu: Dospělci v červnu a červenci na živné rostlině, nenavštěvují květy. 

Lokality v ČR: V Čechách i na Moravě velmi lokální a vzácný.

 

Vyfotografované imago bylo odchováno z kmínku vrby jívy (Salix caprea L.) z lokality v okolí Vyškova (střední Morava). Odchov v roce 2006.

 


 
Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)
                                                                                                                                                                    

Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)
                                                                                                                    

Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)
                                                                                                                                                 

 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky