Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)

 

 

 

 

Imaturní imago tesaříka Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781), dosud v kukelní komůrce

v podzemní části stonku živné rostliny - vratiče obecného (Tanacetum vulgare L.).

Fotografováno na jaře 2007.

 

 Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)