Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)            

 

Živná rostlina: zejména dub (Quercus), též kaštanovník (Castanea)

Bionomie: Vývoj larev pod kůrou kmenů a větví, dává přednost silným starým stromům. Kuklí se ve dřevě. Imaga pobíhají přes den po kládách.

Doba výskytu: květen až srpen

Lokality v ČR: Druh vázaný na původní dubové porosty zejména nižších poloh, kde bývá hojný. Se vzrůstající nadmořskou výškou vzácnější.

 

Imago na fotografiích bylo odchováno z prepupy nalezené v suchém dubu v okolí Střelic u Brna (jižní Morava).

 

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

 


 

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

 


 

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)   Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

 


 

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

 


 

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)

 


 

 předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky