Poecilium fasciatum (Villers, 1789)              

 

 

 

Živná rostlina: réva vinná (Vitis vinifera L.)

Bionomie: Vývoj probíhá pod kůrou odumřelých výhonů i silnějších kmínků vinné révy (obr. 1). Vývoj nejčastěji probíhá v odřezaných výhonech ponechávaných ve vinicích na hromadách. Přezimuje ve stadiu larvy. Doba vývoje jednoletá.

Doba výskytu: Imaga se vyskytují od počátku května na hromadách odřezaných větví.

Lokality v ČR: V České republice se tento druh vyskytuje pouze v oblastech pěstování vinné révy na jižní Moravě.

 

Zobrazení brouci byli odchováni z larev nalezených ve vinicích u Charvátské Nové Vsi na jižní Moravě. Odchov v roce 2004.

 

Poecilium fasciatum (Villers, 1789)         Poecilium fasciatum (Villers, 1789)

 

 

 


 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky