Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855          

 

 

Živná rostlina: přednostně borovice (Pinus), ale také smrk (Picea)

Bionomie: Vývoj larev pod kůrou odumřelých a odumírajících větviček. Kuklí se ve dřevě. Vývoj jednoletý až dvouletý.

Doba výskytu: imaga se vyskytují zejména na jaře a na podzim, přezimují jako imaga.

Lokality v ČR: v borových lesích místy hojnější.

 

Imago zobrazené na této stránce bylo sklepáno z borovice v okolí Střelic u Brna, 17. 9. 2007.

 


Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855     Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855

Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855

 

 


 

předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky