Pogonocherus fasciculatus (Degeer, 1775)          

 

 

 

Živná rostlina: jehličnaté stromy, borovice (Pinus), smrk (Picea), jedle (Abies), ale zřídka také listnaté stromy.

Bionomie: Vývoj larev pod kůrou odumřelých a odumírajících větviček. Kuklí se ve dřevě. Vývoj jednoletý až dvouletý.

Doba výskytu:  Imaga se vyskytují po celý rok na větvích živné rostliny, přezimují jako imaga.

Lokality v ČR: Hojnější od nížin do středních poloh.

 

Imago zobrazené na této stránce bylo sklepáno z borovice v okolí Střelic u Brna, 17. 9. 2007.

 

Pogonocherus fasciculatus (Degeer, 1775)           Pogonocherus fasciculatus (Degeer, 1775)

 

 

 


 

předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky