Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783)

 

 

 

Živná rostlina: habr (Carpinus), líska (Corylus), bříza (Betula), krušina (Frangula alnus), vrba jíva (Salix caprea) aj.

Bionomie: Vývoj tohoto druhu probíhá v odumřelých větvích, larva vyhlodává chodbu pod kůrou, později vstupuje do dřeva, kde si tvoří kukelní komůrku. Výletový otvor ucpává smotkem dlouhých třísek. Vývoj dvouletý.

Doba výskytu: Imaga se vyskytují na suchých větvích, duben až červenec.

Lokality v ČR: Celkem vzácný v nižších polohách, častěji lze vychovat ze dříví.

 

Imago na obrázku bylo odchováno ze suché habrové větvičky nalezené u Nižboru. Březen 2007.

 

 

Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783)            Pogonocherus hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783)

 


 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky