Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)               

 

 

Živná rostlina: jedle bělokorá (Abies alba Mill.)

Bionomie: Larvy se vyvíjejí v tenkých odumírajících větvičkách v korunách vzrostlých stromů. Vývoj larev jednoletý. Tento druh přezimuje ve stadiu imaga, která jsou ukryta pod šupinkami borky ve spodních částech kmenů živné rostliny.

Doba výskytu:  Imaga lze nejčastěji zastihnout koncem podzimu a během zimy.

Lokality v ČR: Tento druh je striktně vázán na zbytky původních porostů jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v podhorských oblastech Čech a Moravy. Vzácný druh, ale na místech výskytu lze někdy nalézt ve větším množství.

 

Imago na fotografiích bylo nalezeno pod odlupující se šupinkou kůry vzrostlé jedle (Abies alba Mill.) v Brdech. 2. 12. 2007.

 

           

Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)


Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)   Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)

Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)


 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky