Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)              

 

Živná rostlina: různé listnaté i jehličnaté stromy

Bionomie: larvy tohoto impozantního druhu (velikost 28-45 mm) se vyvíjí v podzemních částech stromů, pahýlů a pařezů. Larvy se živí rozkládajícím se dřevem a jejich vývoj trvá několik let. Larva se poté zakuklí v kokonu v zemi.

Doba výskytu: Imaga se vyskytují od července do září. Přes den jsou schována v úkrytech, po setmění samice přelézají po zem, samci přeletují a posedávají na kmenech stromů.

Lokality v ČR: Dnes již poměrně vzácný na celém území, pouze v zachovalých porostech se staršími stromy, parcích a alejích je hojnější.

 

Preparovaná imaga na fotografiích byla odchycena v zámeckém parku Blatná, jižní Čechy (26. 7. 1994), živá imaga v dubovém lese na vrchu "Šibeník" u Střelic, jižní Morava, (27. 7. 2009)

 

 

 obr. 1: samice                                           obr. 2: samec        

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)        Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

 


 

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)  Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky