Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)                  

 

 

 

Živná rostlina: V našich zemích zejména buk (Fagus silvatica), ale též jiné listnaté stromy, např. jasan (Fraxinus sp.) a olše (Alnus sp.)

Bionomie: Vývoj larev probíhá v odumřelém dřevě, např. pahýlech po odlomených větvích apod. Velmi zřídka ve dřevě ležícím na zemi. Imaga na kládách, odumřelých stromech, pahýlech apod.

Doba výskytu: Maximum druhá polovina července.

Lokality V ČR: V Čechách pouze jedna oblast výskytu tohoto druhu, a tou je okolí Doks. Zde se nachází zejména v přírodní rezervaci Malý a Velký Bezděz, kde je poměrně hojný, ale byl zaznamenán i na dalších lokalitách v okolí - Slatinné vrchy aj. Na Moravě je hlášen z Chřibů, z Bílých Karpat a v posledních letech také z lužních lesů v oblasti soutoku Moravy a Dyje.

 

První dvě fotografie pocházejí z Malých Karpat  - západní Slovensko - 20. 7. 2005.

Další tři fotografie byly pořízeny v PR Malý a Velký Bezděz - 28. 7. 2008.

 

 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)     Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
 

 
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)  Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
 

 
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
                                                                                                                                                   

 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky