Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)                    

 

 

Vpravo prepupa tesaříka druhu Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) v kukelní komůrce umístěné v kůře,

vlevo je odstraněná část kůry, kde je zřetelný připravený výletový otvor, končící mělce pod povrchem borky.