Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)         

 

 

Živná rostlina: zejména buk (Fagus sp.), dále dub (Quercus L.), habr (Carpinus), olše (Alnus), topol (Populus) a jiné listnaté dřeviny

Bionomie: Vývoj v odumřelém dřevě. Doba víceletá. Imaga v červenci a srpnu, samice na dříví, samci na květech.

Doba výskytu: Imaga od května do srpna, samice nejčastěji na dříví, odumřelých stromech apod., samci také na květech.

Lokality v ČR: V bukových porostech středních poloh vzácný až hojný.

 

Zobrazená samice byla dne 26. 5. 2011 chycena v letu v údolí Zlatého potoka, Bobravská vrchovina, oblast "Bučín" (jižně od Omic, Brno venkov), samec v červenci 2011 v pohoří Lotru, Rumunsko.

   

 

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)


 

předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky