Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)             

 

 

 

Živná rostlina: smrk (Picea abies L.), méně často borovice (Pinus sylvestris L.)

Bionomie: Larvy se vyvíjejí pod kůrou kmenů stojících odumřelých stromů. Na konci prvního roku vývoje si larva vytvoří kukelní komůrku mělce ve dřevě. Larva přezimuje a na konci léta druhého roku se zakuklí. Druhou zimu přezimuje jako imago, které opouští kukelní komůrku brzo na jaře.

Doba výskytu: Imaga se vyskytují dle literatury od dubna do června.

Lokality v ČR: velmi vzácný a velmi lokální, nalezen na více lokalitách v nepůvodních smrkových porostech.

 

Imago na první fotografii bylo odchováno z larvy, nalezené v lednu 2007 pod kůrou stojícího odumřelého smrku ve smíšeném lese u Střelic u Brna.

Další fotografie zachycují imaga nalezená v prosinci 2012 v kukelních komůrkách (obr. 1 - 4) v odumřelém stojícím smrku v okolí Zastávky (Brno venkov).

 


 

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)  Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)

 


          

  Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)

 

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)

 

Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)

 


 

předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky