Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)             

 

Živná rostlina: smrk (Picea)

Bionomie: larvy se vyvíjí pod kůrou odumírajících a odumřelých stromů. Vývoj dvouletý, kuklí se ve dřevě. Imaga se přes den ukrývají, někdy ale pobíhají po dříví a přeletují.

Doba výskytu: květen až červenec

Lokality v ČR: hojný druh smrkových monokultur

 

 


 

 předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky