Tetropium gabrieli Weise, 1905              

 

Živná rostlina: modřín (Larix)

Bionomie: larvy se vyvíjí pod kůrou odumírajících a odumřelých stromů. Vývoj dvouletý, kuklí se ve dřevě i v kůře. Imaga se přes den ukrývají, někdy ale pobíhají po dříví a přeletují.

Doba výskytu: květen až červenec

Lokality v ČR:V nepůvodních modřínových porostech na celém území. Vzácný, při přemnožení hojnější.

 

 

Imago na fotografiích bylo odchováno z prepupy nalezené v kůře modřínového pařezu, Brdy, střední Čechy.

 

 

 

Tetropium gabrieli Weise, 1905

 


 

Tetropium gabrieli Weise, 1905

 


 

Tetropium gabrieli Weise, 1905   Tetropium gabrieli Weise, 1905

 


 

 předchozí    Na sekci Tesaříkovití České republiky