Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)            

 

 

 

Živná rostlina: borovice (Pinus sylvatica L.), méně často smrk (Picea abies L.)

Bionomie: Vývoj larev je velmi podobný vývoji druhu Ergates faber L. Ten probíhá v odumřelém dřevě, napadá zejména pařezy a pahýly kmenů. Doba výskytu: Imaga se vyskytují v červenci a srpnu, vylézají až po setmění.

Lokality v ČR: Velmi vzácný boreoalpinní druh. Na našem území se vyskytuje pouze v zachovalých horských lesích na Šumavě, v Novohradských horách, starší nálezy pocházejí i z Beskyd.

 

Zobrazené imago bylo nalezeno v kukelní komůrce v odumřelém padlém kmeni borovice rumelské (Pinus peuce) v pohoří Arithit v Albánii. Červenec 2006.

 

 

 Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)      Tragosoma depsarium (Linnaeus, 1767)

 


 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky