Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)            

 

 

Živná rostlina: listnaté stromy: buk (Fagus), bříza (Betula), ale zejména různé druhy topolů (Populus nigra, Populus alba, Populus tremula)

Bionomie: Larvy se vyvíjejí v čerstvě odumřelých kmenech a větví silnějšího průměru. Larvy vyžírají chodby pod kůrou, kuklí se ve dřevě, někdy i dosti hluboko (až 10 cm). Velmi často vytváří dlouhý požerek i ve dřevě, než si vytvoří kukelní komůrku. Vývoj jednoletý až dvouletý.

Doba výskytu: Imaga v červnu a červenci na kládách, na suchých větvích. Nenavštěvují květy. 

Lokality v ČR: V Čechách v minulosti poměrně vzácný, jen v lužních lesích na jižní Moravě hojnější. V současné době dochází ve středních Čechách k častějším nálezům tohoto druhu, zejména v Polabí a v širším okolí Prahy.

 

Imago na fotografii bylo odchováno z larvy nalezené v odumřelém kmeni topolu černého (Populus nigra) v okolí Kladrub nad Labem (střední Čechy), larva a požerek byly vyfotografovány v Praze - Troji, taktéž v topolu černém (Populus nigra).

 


Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

 

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)    Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)


 
Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)
 

 

předchozí   Na sekci Tesaříkovití České republiky