Plavecký Štvrtok 14. - 15. 8. 2004            

 

Rozsáhlé borové lesy Záhorské nížiny na západě Slovenska jsou jednou z nejznámějších  lokalit výskytu chráněného tesaříka druhu Ergates faber (Linnaeus, 1761), který zároveň patří mezi největší evropské tesaříky. Dosahuje velikosti až pět centimetrů. Vyvíjí se v trouchnivějících pařezech, zejména v těch, které mají na povrchu tvrdou krustu a uvnitř si udržují vlhkost. V srpnu lze nalézt dospělce tohoto nočního druhu skrytá ve svých výletových otvorech, eventuelně čerstvě vylíhlé, ještě ve svých kukelních komůrkách.

samice Ergates faber ukrytá pod kůrou pařezu    Samice Ergates faber ukrytá ve výletovém otovoru

 

Vyvrácený borový pařez posloužil k vývoji druhu Ergates faber    Typický výletový otvor

 


zpět na Entomologické výpravy