Třeboň 26. - 27. 6. 2004                      

 
 
Třeboňská pánev patří mezi nejzachovalejší a díky lidské činnosti také nejpestřejší přírodní oblasti České republiky. Vedle velkého množství jiných vzácných druhů se zde nachází jeden z našich nejvzácnějších tesaříků - Nothorhina muricata (Dalman, 1817). Tento druh se vyskytuje velmi vzácně na kmenech starých osluněných borovic (Pinus sylvestris L.), zejména na hrázích rybníků. Tento tesařík se koncem června roku 2004 stal cílem naší výpravy. Měli jsme zprávy, že takové borovice se nachází na hrázích rybníků Nový Vdovec u obce Nová Hlína, Starý Hospodář u Lutové a Nový Kanclíř u Chlumu u Třeboně.
 

Třeboňské náměstí  Třeboňské náměstí 

Mohutné duby na hrázích třeboňských rybníků

 

Po zběžném prohlédnutí historického náměstí v Třeboni jsme dorazili na první lokalitu - hráz rybníku Nový Vdovec.
Zdejší borovice však nevykazovaly aktuální napadení tímto tesaříkem, nacházeli jsme pouze nekonkrétní výletové otvory v borce, které jsme ale spolehlivě nemohli přisoudit požerkům Nothorhiny.
Nakonec jsme své působiště nalezli na břehu rybníka Nový Kanclíř u Chlumu u Třeboně. Zde jsme objevili dva stromy s hojnými požerky "našeho" tesaříka. Obě borovice taktéž vydatně ronily smolu z postižené části kmenu, což je neklamná známka aktuálního "obsazení" stromu tímto druhem. Imaga však žijí velmi skrytě, jsou schována v prasklinách borky a pouze občas přebíhají z úkrytu do úkrytu a vyhledávají příslušníky opačného pohlaví. Jedna z metod, jak je přinutit opustit své úkryty, je vykuřování pomocí tabákového kouře. Tato metoda však vyžaduje nejlépe dvě osoby, jedna vykuřující a druhá číhající s exhaustorem a lapající tyto drobné a křehké tesaříky.

 

Borovice na břehu rybníku Nový Kanclíř u Chlumu u Třeboně   

Po zvládnutí počátečních technických obtíží se nám k naší velké radosti podařilo vykouřit a exhaustorem lapit několik kusů tohoto velmi vzácného tesaříka.

    

Druhý den se počasí výrazně zhoršilo, občas poprchávalo, takže jsme se rozhodli navštívit rezervaci Červené Blato. Po zapůjčení kol v Chlumu u Třeboně jsme vyrazili směrem na jih. Zhruba po hodince jízdy jsme dorazili k rezervaci. Jedná se o nížinné rašeliniště s výskytem mnoha vzácných druhů rostlin. Pro nás byl zajímavý výskyt borovice blatky (Pinus rotundata Link.), která je živnou rostlinou kozlíčka Monochamus saltuarius (Gebler, 1830).

rašeliniště Červené Blato   rašeliniště Červené Blato

 

Opravdu se nám podařilo nalézt odumřelou vyvrácenou borovici blatku (Pinus rotundata Link.), která nesla neklamné známky proběhlého vývoje tohoto druhu. Velké množství okrouhlých výletových otvorů a sypající se hrubé piliny nás usvědčovalo o tom, že zdejší populace druhu Monochamus saltuarius (Gebler, 1830) dobře prosperuje. Bohužel všechny tyto známky zároveň ukazovaly na to, že celá letošní generace již opustila dřevo a tráví svůj krátký život kdesi ve větvích ostatních živých borovic. Přesto se mi krátce po příjezdu domů z jedné větve vylíhla krásná samice tohoto druhu.
 
vyvrácená odumřelá borovice blatka (Pinus rotundata), zcela rozežraná od tesaříka Monochamus saltuarius    Monochamus saltuarius
                                                                                               

 

zpět na Entomologické výpravy