Tesaříkovití (Cerambycidae) Blatenska           

Centrem této oblasti je město Blatná (439 m. n. m.), které se nachází v severozápadním cípu jižních Čech, v severní části bývalého strakonického okresu. Město leží v údolí řeky Lomnice a Závišínského potoka. Údolí řeky Lomnice a Blatenská kotlina jsou obklopeny ze všech světových stran Blatenskou pahorkatinou dosahující výšky 520 – 550 m n. m. Oblast náleží do faunistických čtverců 6548, 6549,6648 a 6649 středoevropské mapovací sítě. Průměrný roční srážkový úhrn této oblasti je 550 - 600 mm, průměrná roční teplota činí 6-8°C. Těmto nadmořským výškám a množství srážek odpovídalo původní zalesnění. Na Blatensku se jednalo o acidofilní doubravy, ve vyšších polohách bučiny či bukojedlové lesy.

V současné době je krajina změněna na pole, louky a smrkové a borové monokultury. Jen místy ve vyšších polohách jsou zachovány zbytky bukových lesů. Mokřady a toky v údolí byly zregulovány v soustavy mnoha rybníků. Neopomenutelným prvkem jsou staleté duby na hrázích rybníků a aleje starých lip podél silnic. Lužní porost jako takový zde již také pro nepřítomnost pravidelných jarních záplav chybí. Dřeviny rodu Salix, Populus a Alnus se však vyskytují v sekundárních porostech kolem vodních toků a rybníků. Samostatnou jednotkou je blatenský zámecký park anglického typu. I přes značnou redukci v posledních letech se zde nachází pozoruhodný komplex několikasetletých dubů a lip, které se staly refugiem pro mnoho význačných druhů brouků. Z těch vzácnějších lze jmenovat páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a kovaříka druhu Elater ferrugineus (L.).

zámek Blatná      Blatenský zámecký park

 

 
Prioninae
35.
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
1. Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)  36.
Cortodera femorata (Fabricius, 1787)
    37. Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
2.
Spondylidinae
38. Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)
3. Saphanus piceus (Laicharting, 1784) 39. Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
4. Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758) 40. Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
5. Tetropium gabrieli Weise, 1905 41. Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
6. Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) 42. Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)
7. Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) 43. Stictoleptura maculicornis (De Geer, 1775)
8. Asemum striatum (Linnaeus, 1758) 44. Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
9. Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) 45. Rutpela maculata (Poda, 1761)
    46. Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
 
Cerambycinae
47. Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
10. Aromia moschata (Linnaeus, 1758) 48. Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
11. Obrium brunneum (Fabricius, 1792) 49. Stenurella bifasciata (Müller, 1776)
12. Molorchus minor (Linnaeus, 1767) 50. Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
13. Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)    
14. Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)  
Lamiinae
15. Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) 51.
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
16. Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758) 52. Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
17. Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) 53. Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
18. Poecilium alni (Linnaeus, 1767) 54. Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)
19. Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 55. Pogonocherus fasciculatus (Degeer, 1775)
20. Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) 56. Pogonocherus decoratus (Fairmaire, 1885)
21. Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) 57. Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
22. Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) 58. Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
23. Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) 59. Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856
24. Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) 60. Saperda perforata (Pallas, 1773)
25. Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) 61.
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)
26. Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790) 62. Saperda populnea (Linnaeus, 1758)
27. Clytus arietis (Linnaeus, 1758) 63. Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
    64. Saperda similis (Laicharting, 1784)
 
Lepturinae
65. Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
28. Necydalis maior Linnaeus, 1758 66. Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
29. Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) 67. Anaestethis testacea (Fabricius, 1781)
30. Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775 68. Oberea linearis (Linnaeus, 1761)
31. Rhamnusium bicolor (Schrank, 1782) 69. Oberea oculata (Linnaeus, 1758)
32. Oxymirus cursor (Linnaeus 1758) 70. Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817)
33. Carilia virginea (Linnaeus, 1758) 71. Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
34. Pachyta quadrimaculata (Linnaeus 1758) 72. Agapanthia intermedia (Ganglbauer, 1884)
    73. Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
       

 

předchozí