Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758)           

 

 

 

Tento velký druh čeledi Elateridae se vyvíjí v trouchu starých stromů, přednostně dubů. Jelikož žije skrytým způsobem života,

uniká často pozornosti. Pro svou vazbu na staré duté stromy se stává čím dál vzácnějším.

V Blatenském parku žije poměrně stabilní populace, zdejší stoleté duby mu poskytují dostatečný prostor k vývoji.

 

 

Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758)

 

 

 zpět na Tesaříkovití Blatenska