Břeclavsko 11. - 12. 6. 2006                

 
 
Lužní lesy v povodí řek Dyje a Moravy, zejména v širokém okolí Břeclavi, patří k nejzachovalejším částem přírody ve střední Evropě. Zdejší rostlinná společenství tvoří spolu s mnoha vzácnými druhy hmyzu jedinečnou oblast pro letní entomologické výpravy. Však také Břeclavsko patří k entomology nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším lokalitám. V půlce června zde lze za slunného počasí zastihnout spoustu krásných a vzácných druhů tesaříků.
 
 
 
      

 

První den své výpravy jsem měl v plánu projít Kančí oboru až k Janovu hradu a odtud po hrázi Dyje oklikou do Lednice a lednického parku.
V Kančí oboře jsem na květech sbíral tesaříky jako jsou Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775), Leptura aethiops Poda, 1761, Stenurella nigra (Linnaeus, 1758), Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) a Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775). Na květech se též hojně vyskytovali vrubounovití brouci, např. Cetonia aurata, Tropinota hirta a Valgus hemipterus.
 
Nad lesní cestou poletoval samec tesaříka Anisorus quercus (Goeze, 1783), po silnici pobíhal nelétavý Pedestredorcadion pedestre (Poda, 1761)na pryšcích bahenních (Euphorbia palustris L.) posedávali kozlíčci druhu Oberea moravica Kratochvíl, 1989. Na silnici se mi dokonce podařilo najít samici tesaříka Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758. Na hrázi Dyje mi při smýkání uvízlo v síťce několik kozlíčků druhu Phytoecia virgula (Charpentier, 1825). Kromě tesaříků se mi podařilo zaznamenat několik druhů čeledi Buprestidae, Lucanidae a Carabidae.
 
Druhý den jsem se vypravil z Břeclavi přes Poštornou a Boří les do Valtic. Na okolících se v hojném počtu pásli tesaříci
 Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775), Paracorymbia maculicornis (DeGeer, 1775), Stenurella melanura (Linnaeus, 1758), Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776), Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775), Rutpela maculata (Poda, 1761),
Pachytodes erraticus (Dalman, 1817), Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758), Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) a Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759).
Na dubových kládách pobíhali tesaříci Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758), na bylinách a na travinách posedávali kozlíčci druhů. Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) a Calamobius filum (Rossi, 1790). V dutém jírovci ve Valtické aleji se schovával tesařík Rhamnusium bicolor (Schrank 1782). Na bodlácích v okolí posedávali a přeletovali vzácní kozlíčci Agapanthia dahli (Richter, 1821).

 

 

zpět na Entomologické výpravy